...ขอต้อนรับทุกท่านสู่เว็บบล็อก ด้วยความยินดี...

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ร.ร.ของเรา

ร.ร.บ้านหนองขามเป็นโรงเรียนที่มีความร่มรื่นสวยงาม ท่ามกลางแมกไม้นานาชนิด เอื้อต่อบรรยากาศในการเรียนรู้ได้อย่างดียิ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การอบรม

การอบรม
การบรรยายพิเศษจากวิทยากรชื่อดัง

คณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด

การเรียนคณิตศาสตร์เป็นการจัดประสบการณ์ที่กระตุ้นการคิด การให้เหตุผล การแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน สามารถใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ที่สูงขึ้น

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่1

1. จำนวนนับที่มากกว่า100,000
2.การบวกและการลบ
3.เรขาคณิต
4.การคูณ
5.การหาร
6.สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น